Slik får du fyr i peis og ovn

 

 

Får du ikke skikkelig fyr på den nye peisen eller ovnen din? Ikke fortvil, vi hjelper deg!

 

Dagens peiser og ovner er ikke slik de var i gamle dager, derfor er fyringsteknikken også annerledes.

 

– Bruk kvalitetsved – og nok av den

 

Mange blir overrasket over hvor mye ved som anbefales til opptenning. Vi anbefaler derfor ca 2-3 kg finkløyvet ved til opptenning. Det er fordi at rentbrennende ovner bruker lenger tid på å varme opp pipen slik at trekken kommer i gang. Rikelig med ved gjør også at ildstedet kommer raskere i gang og får en mer effektiv forbrenning.

 

– Bygg bålet i peisen på riktig måte

 

Bruk store vedkubber nederst og en blanding av opptenningsved og 2-3 opptenningsbriketter øverst. Begynn bakfra og stable fremover slik at luften kan strømme ned langs glasset og inn under veden. Det er viktig at vedkubbene er tørre. Fuktig ved krever mye luft til forbrenningen fordi det må brukes ekstra energi/varme til å tørke ut det fuktige treet. Dette gir mindre varmeavgivelse til
omgivelsene samtidig som det fører til sotdannelse på glasset og i pipen, med fare for beksot og pipebrann. Er du usikker på om vedkubbene er helt tørre kan du slå dem sammen. Hvis det høres ut som et balltre som treffer en ball er veden klar for fyring. Bruk opptenningsbriketter for å sikre rask nok antenning av opptenningsveden på toppen, så unngår du unødvendig røyk i opptenningsfasen. Oppbevar alltid en mindre mengde ved innendørs i noen dager før bruk, slik at fukten i overflaten på veden kan fordampe.

 

– Tenn på fra toppen

 

Når man tenner på fra toppen, får man raskere oppvarming av selve brennkammeret. Det gir deg raskt god trekk i både ovnsrør og pipen, og god tilgang på oksygen er som kjent bra for å få fyr på bålet. Flammene på toppen sørger også for å varme opp kubbene under. Kubbene under kommer til å avgi gasser som også er med på at bålet brenner og holdes vedlike.

 

– Sørg for bra tilgang på luft

 

Åpne alle ventiler i ovnen og pass på at det kommer nok luft inn i huset hvor ildstedet står slik at ovnen får nok luft til forbrenningen. Ved lav trekk i skorsteinen og stengte ventiler kan gassene fra veden bli antent med et smell som kan forårsake skader på produktet og omgivelsene. Skru gjerne av kjøkkenviften og ventilasjonsanlegg, fordi disse drar luft ut av huset reduserer trekken i pipa.

Først når ildstedet er varmt (etter ca. 15 minutter), bør du regulere ned ventilene. Det er viktig å ikke stenge spjeldene så mye at flammene dør ut.

 

– Vent med å åpne døren til det har brent ned

 

Ved ilegg av mer ved må man vente til det har brent ned til glør før døren åpnes forsiktig for å utligne trykket. Hvis døren åpnes for tidlig vil det komme røyk ut i rommet. Det er viktig å legge nok ved i oppfyringen slik at du får nok glør å fyre videre på.

 

– Andre nyttige tips og råd

 

– Det er mer miljøvennlig å brenne ved med synlige flammer. Det er fordi at bål uten flammer dobler utslippene av kullos og partikler.

– Ikke bruk aviser, blader og melkekartonger til opptenningen. De lager mye aske og stjeler surstoff, samt at trykksverte er skadelig for miljøet.

– Unngå kraftige støt når det legges ved inn i brennkammeret da dette kan skade isolasjonsplatene.

– Døren til brennkammeret skal alltid være stengt. Unntatt under opptenning, nytt ilegg og ved fjerning av aske.

– Bruk ALDRI impregnert tre, malt tre, plastlaminat, kryssfiner, sponplater, avfall, melkekartonger, trykksaker eller lignende. Ved bruk av disse materialene bortfaller garantien, da de kan avgi dioksingasser som skader ildstedet når de forbrennes. Felles for disse materialene er at de under forbrenning kan danne saltsyre og tungmetaller som er skadelige for miljøet, deg og ildstedet. Saltsyren kan også angripe stålet i ovnen eller murverket i en murt pipe. Unngå også å fyre med bark, sagspon eller annet ekstremt fint kløyvet ved unntatt ved opptenning. Denne form for brensel gir lett overtenning som kan resultere i for høy effekt.

Advarsel: Pass på at produktet ikke blir overopphetet – det kan føre til uopprettelig skade på peisen. Slike skader dekkes ikke av garantien.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial