Vrakpant i Bergen Kommune

Onsdag 23. august 2017 kl 12.00 la Bergen kommune ut ny tilskuddsordning for utskiftning av ikke-rentbrennende ildsteder. Det er bevilget 50 millioner kr til dette formålet og søknad sendes inn i etterkant av at installasjon har funnet sted. Som følge av den store bevilgningen kan alle som søker og som oppfyller vilkårene regne med å få vrakpant.

 

Vrakpanten er på kr 5 000,- pr utskiftning.

 

Noen av kravene som stilles for å få vrakpant er:

 

  • – All informasjon og dokumentasjon sendes inn via det elektroniske skjema. Innlogging til søknadskjema skjer via Minid / Bankid. Dvs det er eier som må logge seg på og sende inn dokumentasjonen. Søknader som ikke blir sendt via e-skjema blir ikke godkjent. Det blir da bare tatt som en vanlig ildstedsmelding uten vrakpant.
  • – Ildstedet må være kontrollert av kvalifisert kontrollør. Sjekkliste/kontrollerklæring skal vedlegges
    Kvalifisert kontrollør kan være: faglært murer, ildstedsmontør /kontrollør med nivå minimum 2 fra Norsk Varmes bransjeskole.
  • – Pantebevis skal også vedlegges søknaden
  • – Gjelder for eiere av bygninger med ikke rentbrennende ildsted (installert før 1998) i Bergen kommune. Omfatter ved- og koksovner, åpne peiser og oljefyrte ildsteder.
  • – Montering av gamle ildsteder eller flytting av ildsteder innenfor boligen tillates ikke.
  • – Gjelder kun ildsteder som blir skiftet ut etter 1. august 2017

 

Verifikasjon av utskiftingen blir gjennomført ved ordinært tilsyn med fyringsanlegget maks to år etter installasjonen.

 

Bergen Varmesenter AS har butikken full av gode tilbud og hjelper deg med all dokumentasjon som kreves for å få vrakpant fra kommunen.
Det er Bergen kommune som administrerer løsningen.

 

Her kan du lese mer om forbudet fra 2021 i Bergen kommune og søke om vrakpant:

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/brannvern-samfunnssikkerhet-og-beredskap/brann-og-redning/fyring-og-ildsted/vrakpant-pa-eldre-ildsteder

 

 

Se våre tilbud.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial