Exodraft Styring EBC22

kr 18.370

EBC22 er en automatisk styringsenhet med trykktranducer (XTP) for et eller flere fyrkjeleanlegg og andre installasjoner, hvor en eller flere varmekilder er koblet til samme skorstein.

Ved hjelp av XTP-sensorer montert i skorsteinen overvåkes og opprettholdes et fast definert undertrykk ved regulering av røyksugerens hastighet.

Styringsenheten har inn- og utganger for en eller 2 kjeler. Antallet kan utvides til maks. 5 kjeler ved hjelp av exodraft reléboks ES12.

EBC22 automatikken har også mulighet for en ekstern inngang til en pressostat eller alarmføler, samt mulighet for en alarmutgang til f.eks. et bygningsdriftssystem.

Funksjon

Når fyrkjelen eller varmeinstallasjonen starter opp, sendes et signal til EBC22 som starter røyksugeren i full hastighet. Når styringsenheten mottar signal om at ønsket undertrykk i skorsteinen er nådd, sendes et signal om å starte kjelens brenner.

Nødvendig trekk er derfor alltid tilstede ved oppstart slik at de beste og mest økonomiske driftsbetingelser er sikret.

Hvis skorsteinstrekket faller under ønsket nivå, justeres røyksugerens hastighet inntil ønsket trekk er gjenetablert.

EBC22 har en ekstern alarmutgang for bygningsdriftssystem e.l.

Produktnummer: EBC22EU01 Kategorier: ,